Missie en visie

 

Missie 

Gymclub Klim Op wil een pedagogisch en sporttechnisch project ontwikkelen dat kinderen en jongeren toelaat hun maximum aan fysieke en mentale mogelijkheden te ontwikkelen. 

De club biedt daarbij een kader met opgeleide trainers, aangepaste materialen en een veelzijdig trainingsaanbod. 

Klim Op streeft hierbij naar een evenwicht tussen recreatie- en wedstrijdturnen waarbij plezierbeleving steeds centraal staat.

De club houdt tevens ook toezicht dat zowel het competitie- als het recreatieturner gelijkwaardige kansen krijgt. 

 

Visie

Gymclub Klim Op wenst een kader aan te bieden waarbinnen bestuur en trainers
zich inzetten om alle +3-jarigen uit onze regio de kans te geven algemene bewegingskansen te krijgen en aan gymnastiek te doen waarbij plezierbeleving een centrale rol krijgt.

 

Recreatief:

Omwille van het algemene karakter is gymnastiek de basissport bij uitstek.

Met het oog op algemene bewegingsstimulansen staan wij steeds open voor iedereen die via de turnsport fysieke basisvaardigheden als kracht, snelheid, lenigheid, coördinatie en uithouding wil ontwikkelen.

 

Competitief:

Voor gymnasten met meer dan gemiddeld talent biedt het competitieturnen een extra uitdaging.

De noodzakelijke zelfdiscipline en volharding die deze arbeidsintensieve sport vereist dwingt de gymnast in nauwe samenwerking met zijn of haar begeleider tot het constante aftasten van de eigen motivatie en fysieke grenzen.