We wensen je het niet toe, maar soms krijg je als sporter af te rekenen met een blessure. We helpen je graag verder in de administratieve verwerking van je dossier en wensen je een spoedig herstel!
Leden, aangesloten bij Gymfed, zijn via Ethias verzekerd tegen lichamelijke schade en burgerlijke aansprakelijkheid (aansprakelijkheid tegen over derden).

  • Het slachtoffer meldt het schadegeval aan de club (trainer/secretaris).                       De aangifte kan online in ClubDESK aangegeven worden door de             clubverantwoordelijke (rubriek leden ongevallen) of per post via een aangifteformulier (enkel indien niet online ingegeven).                                                  De papieren versie is verkrijgbaar op het clubsecretariaat, op de federatie of kan          hier gedownload worden.
  • De clubsecretaris meldt het schadegeval aan de GymnastiekFederatie binnen de 8    werkdagen na het ongeval! Zowel de clubverantwoordelijke als het slachtoffer (of ouder)    worden verzocht het medisch attest te ondertekenen. Een kopie van de aangifte en het   attest kan je best zelf bijhouden in geval van betwisting of in geval van verlies van poststukken.
  • Het slachtoffer en de clubverantwoordelijke voor ongevallen ontvangen een mail dat de aangifte op de federatie is binnengekomen met vermelding van het dossiernummer, toegekend aan deze schadeclaim.
  • Na aanvaarding van de aangifte en controle van het lidmaatschap ontvangt het slachtoffer een officieel schrijven van de federatie. Dit schrijven omvat het dossiernummer, een formulier voor de behandelingskosten en een voorgedrukt attest van genezing.
  • Het slachtoffer dient alle kosten eerst zelf te betalen, bezorgt deze kostenbriefjes aan zijn mutualiteit; de mutualiteit doet hiervan een eerste uitbetaling en bezorgt het slachtoffer de nodige uittreksels. Deze originele uittreksels, samen met originele (betaalde) facturen van het ziekenhuis, apothekersbriefjes, nodige bewijzen van aankopen uit de mediotheek (samen met het originele voorschrift) worden opgestuurd naar de federatie.
  • De federatie handelt rechtstreeks het dossier verder af, tot en met de schadebetaling, met het slachtoffer.
  • Indien de kosten te hoog oplopen kan ten allen tijde een tussentijdse uitbetaling gevraagd worden. Het dossier wordt pas afgesloten indien het genezingsattest wordt opgestuurd of indien de termijn van drie jaar verstreken is.
  • Indien na deze periode van drie jaar er nog geen volledige genezing is kan een percentage “blijvende of tijdelijke invaliditeit” schriftelijk aangevraagd worden. Na ontvangst van dit schrijven word je uitgenodigd voor een medisch onderzoek vanwege de verzekeringsmaatschappij; deze arts bepaalt welke som je nog uitbetaald krijgt waarmee je nog te verwachten onkosten kan betalen.